Polityka prywatności

Grupa L’Oreal przywiązuje ogromną wagę do uczciwości i przejrzystości oraz jesteśmy zobowiązani do budowania silnych i trwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach. Zgodnie z naszą filozofią, ochrona Państwa prywatności jest dla nas szczególnie istotna. W związku z powyższym w niniejszej Polityce Prywatności pragniemy Państwu przekazać informacje o sposobie zbierania i przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych.

 1. Jakie informacje i w jakim celu są zbierane?.

  Administratorem danych osobowych jest L'Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ul. Daniszewskiej 4.
  Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z rejestracją i obsługą konta w serwisie urbandecay.pl oraz w związku ze złożonym przez Panią/Pana zamówieniem i jego realizacją.

  Korzystamy z Państwa danych na potrzeby zarządzania naszą relację, celu odpowiedzi na Państwa prośby, wysyłając wiadomości zawierające informacje na temat naszych produktów, naszych marek, naszych inicjatywach i / lub naszych mediów, które mogą wzbudzić Państwa zainteresowanie.

  Informacje są przez nas również gromadzone w celu poprawy jakości naszych usług: poprzez zrozumienie Państwa zainteresowań, zarządzaniem kontem online, weryfikację poprawności rejestracji do naszych usług, przetwarzaniem płatności, zapewniając, aby nasz system działał w jak najbardziej skuteczny sposób, chroniąc Państwa przed potencjalnymi transakcjami oszukańczymi.
  Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, jedynie za Państwa uprzednią zgodą.

  Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane, z zastrzeżeniem sytuacji, gdzie wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich.
  Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji określonych powyżej usług.

 2. W jaki sposób możecie mieć Państwo dostęp do swoich danych osobowych?.

  Zawsze można skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną lub telefon (patrz Kontakt), aby dowiedzieć się, jakie Państwa dane posiadamy.
  Przysługuje Państwu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
  Jeśli Państwo zidentyfikujecie ewentualne błędy w danych lub jeśli okażą się one niepełne lub błędne, po udzieleniu nam takiej informacji, dane mogą zostać poprawione lub uzupełnione.
  Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw wobec wykorzystania podanych danych w celach marketingowych.
  W przypadku braku woli dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych, mogą Państwo zgłosić prośbę o usunięcie wszystkich posiadanych przez nas danych. Powyższe nie wyklucza prowadzenia przez nas rejestru danych jedynie w celach archiwizacyjnych.

 3. Gdzie są przechowywane dane osobowe?.

  Państwa dane są przechowywane w bazie danych, na naszym serwerze lub na serwerze należącym do naszych dostawców, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.), .), jedynie pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 4. Czy gromadzimy Państwa numer IP oraz czy używamy plików Cookies?.

  Możemy zbierać Państwa adres IP i typ przeglądarki dla administracji systemu i / lub celów statystycznych, nie gromadząc przy tym żadnych innych informacji indywidualnych.

  W niektórych przypadkach możemy również wykorzystywać cookies, czyli małe pliki z liter i cyfr, pobranych do urządzenia podczas korzystania ze strony. Dzięki temu będziemy mogli używać cookies w celu rozpoznania Państwa na następnej wizycie na stronie, co pozwoli nam na dopasowaniu Państwa zainteresowań do wyświetlanej treści.

  Przeglądarki internetowe zazwyczaj mają ustawione domyślną akceptację plików cookies, jednak można to łatwo zmienić poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu cookies, korzystanie z części naszych usług nie będzie możliwe.

  Więcej informacji na temat plików cookies tutaj.